อุดมศึกษาครั้งที่สอง


อุดมศึกษาครั้งที่สอง


ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นที่สองหมายถึงการเรียนรู้ในโปรแกรมการศึกษาที่สูงขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาของเขาในการประชุมสุดยอดครั้งแรกในรูปแบบของการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือพิเศษ
โดยได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นประการที่สองคุณจะได้รับปริญญาหรือวุฒิการศึกษาในโปรแกรมการศึกษาอื่น
ก่อนที่การศึกษาสูงไม่สำคัญเมื่อเลือกสองโปรแกรมการศึกษาที่สูงขึ้นและในกรณีใด ๆ ให้สิทธิที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมเร่ง แต่เลือกที่จะใช้สิทธินี้หรือไม่อยู่กับผู้สมัครและขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาและสะสมเป็นผลมาจากครั้งแรกสมรรถนะการศึกษาระดับสูง