ცხოვრების თავისებურებები რუსეთში

რუსეთი, ოფიციალური სახელწოდება - რუსეთის ფედერაცია - სახელმწიფო აღმოსავლეთ ევროპასა და ჩრდილოეთ აზიაში. მოსახლეობა 146 519 000 ადამიანი …

განათლების თავისებურებები რუსეთში

რუსეთი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი განათლების, მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში. ეს ხდის მას ერთ- ერთ ყველაზე მიმზიდველ ქვეყნად მის მისაღებად…

აბიტურიენტის ცნობარი

პირველი უმაღლესი განათლება

რუსეთში პირველი უმაღლესი განათლების რეალიზება ხდება ბაკალავრიატის პროგრამების მიხედვით სწავლების ფორმით და ასევე …

მეორე უმაღლესი განათლება

მეორე უმაღლესი განათლების მიღება ნიშნავს უმაღლესი განათლების პროგრამების მიხედვით სწავლებას სწავლის დასრულების შემდეგ

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა წარმოადგენს უმაღლესი განათლების II დონეს, რომელიც მოყვება ბაკალავრიატს და სპეციალიზაციის გაღრმავების საშუალებას იძლევა განსაზღვრული …

ასპირანტურა

ასპირანტურა მიეკუთვნება უმაღლესი განათლების მესამე დონეს – უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება...

ორდინატურა

ეს არის სამედიცინო მუშაკების უმაღლესი განათლების მრავალდონიანი სისტემის ნაწილი სსრკ-სა და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში. ორდინატურა …