образование в России для киргизов


образование в России для Киргизов

РОССИЯДА ЖАШООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Россия, расмий аталышы - Россия Федерациясы – Чыгыш Европадагы жана Түндүк Азиядагы мамлекет. Калкынын саны 146 519 000 адам …

РОССИЯДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Россия билим берүү, илим жана техника чөйрөсүндөгү дүйнөлүк лидерлердин бири. Бул аны билим алуу үчүн эң жагымдуу өлкөлөрдүн бири катары эсептөөгө негиз берет...

АБИТУРИЕНТТИН СУРАП-БИЛҮҮ КИТЕБИ

Биринчи жогорку билим.

Россиядагы биринчи жогорку билим бакалавриат программалары боюнча окутуу формасында, жана айрым .... иш жүзүнө ашырылат...

Экинчи жогорку билим

Экинчи жогорку билимди алуу окууну ... аяктагандан кийин жогорку билим берүүнүн программалары боюнча алууну түшүндүрүп турат...

Магистратура

Магистратура жогорку билим берүүнүн II деңгээли болуп саналат, ал белгилүү .... боюнча адистешүүсүн тереңдетүүгө мүмкүндүк берет...

Аспирантура

Аспирантура жогорку билим алуунун үчүнчү деңгээлине киргизилет – жогорку квалификациядагы кадрларды даярдоо...

Ординатура

бул СССРдеги жана постсоветтик мейкиндиктеги өлкөлөрдөгү медициналык кызматкерлердин жогорку билиминин көп деңгээлдүү системасынын бир бөлүгү...