ฝึกงาน


ฝึกงาน

มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลายระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนทำงานด้านสุขภาพในสหภาพโซเวียตและโพสต์โซเวียตประเทศ ถิ่นที่อยู่พร้อมกับการฝึกงานเป็นขั้นตอนของการศึกษาระดับปริญญาโทของแพทย์ที่สถาบันการแพทย์การศึกษาระดับสูงสถาบันการวิจัยเช่นเดียวกับสถาบันทางการแพทย์สูงกว่าปริญญาตรี เขาจบการศึกษาจากการฝึกอบรมที่อยู่อาศัยทางคลินิกในนอกจากประกาศนียบัตรการศึกษาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้นเป็นผู้ออกใบรับรองผู้เชี่ยวชาญรูปแบบมาตรฐานการให้สิทธิที่จะปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นอิสระ