คณะผู้พิพากษา


คณะผู้พิพากษา

โท II เป็นระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไปนี้โพสต์บัณฑิตช่วยให้ลึกมากขึ้นความเชี่ยวชาญในทิศทางที่เป็นมืออาชีพบางอย่าง
การฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรปริญญาโทตามปกติเป็นเวลาสองปีและเกี่ยวข้องกับการได้รับความรู้ความเชี่ยวชาญในรายละเอียดที่เลือก
บางหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 25%) การเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษมักแม้ว่ามันจะยังคงอยู่ที่ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย)
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจบการศึกษาจะได้รับปริญญาโทซึ่งมีการพัฒนาในเชิงลึกมากขึ้นของทฤษฎีของรายละเอียดที่ได้รับการแต่งตั้งและการเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมการวิจัยในทิศทางที่เลือก