25. jūlijā 2002. , N 115-FZ KRIEVIJAS FEDERĀCIJA federālo likumu PAR juridiskais statuss ārvalstu pilsoņiem Krievijas Federācijā


25. jūlijā 2002. , N 115-FZ

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

federālo likumu

PAR juridiskais statuss ārvalstu pilsoņiem
Krievijas Federācijā

pieņemts
valsts dome
21. jūnijs 2002

apstiprināts
Federācijas padome
10. jūlijs 2002
Saraksts mainot dokumentu
(Cm. Izmaiņu kopsavilkums šajā dokumentā)


I. NODAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


1. pants Priekšmets regulējuma šā federālā likuma


Šis federālais likums nosaka tiesisko statusu ārvalstu pilsoņiem Krievijas Federācijā, kā arī regulē attiecības starp ārvalstu pilsoņiem, no vienas puses, un valsts iestādes, pašvaldības, amatpersonas šo iestāžu, no otras puses, kas izriet no uzturēšanās (uzturēšanās) ārvalstu pilsoņi Krievijas Federācijas un īstenošanu tām teritorijā Krievijas Federācijas darba, uzņēmējdarbības un citām darbībām.


2. pants Definīcijas

 

1. Šajā federālā likuma izpratnē piemēro šādus pamatjēdzieni:


ārvalsts pilsonis - fiziska persona, kas nav pilsonis Krievijas Federācijas un kam pierādījums pilsonība (pavalstniecība) ārvalstī;

bezvalstnieks - fiziskā persona, kas nav pilsonis Krievijas Federācijas un nav pierādījumu par pilsonību (pavalstniecību), ir ārvalstī;

aicinājums ienākt Krievijas Federāciju - dokumentu, tai skaitā elektroniska dokumenta, kas ir pamats, lai izsniegtu vīzas uz ārvalsts pilsonim vai ieceļošanai Krievijas Federācijā tādā veidā nav nepieciešama vīza, kas noteiktajā federālo likumu vai starptautisku līgumu par Krievijas Federācijas gadījumos;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

uzaicinātājs partija - federālajām iestādēm, diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs Krievijas Federācijā, starptautisko organizāciju un tās pārstāvniecības Krievijas Federācijā, pārstāvis ārvalsts starptautiskai organizācijai, kas atrodas Krievijas Federācijā, valsts iestādes Krievijas Federācijas, vietējās pašvaldības institūcija , juridiska persona, pilsonis Krievijas Federācijas pastāvīgi uzturas Krievijas Federācijā ārvalstu pilsonis un bezvalstnieku, kā arī citi ir, saskaņā ar federālo likumu tiesības iesniegt lūgumrakstu par dizainu uzaicinājumu iekļūt Krievijas Federācijas iestādēm, organizācijām un privātpersonām, lūguma kas izsniedz uzaicinājumu ienākt Krievijas Federācijas ārvalstu pilsonis vai bezvalstnieks, iekļūt Krievijas Federāciju par vīzu, kas izsniegta, pamatojoties uz šādu uzaicinājumu, vai nu tieši uz uzaicinājuma norādītajā noteiktajos ar federālo likumu vai starptautisku līgumu par Krievijas Federācijas gadījumus;
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 30.12.2012 N 315-FZ)

migrācija karte - dokuments, kas satur informāciju par izbraukšanu vai ieradās Krievijas Federācijas ārvalsts pilsonis vai persona bez pilsonības un par laika posmu no to pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā, kas apliecina tiesības uz ārvalsts pilsoni vai bezvalstniekiem, kas ieradās Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza , palikt Krievijas Federācijā pagaidu, un arī kalpo kontrolēt pagaidu uzturēšanos Krievijas Federācijā ārvalsts pilsonim vai bezvalstniekam;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

termiņuzturēšanās atļauja - atkārtošanu tiesības ārvalsts pilsonis vai bezvalstnieks īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijas iegūtu uzturēšanās atļauju, kas izdots formā zīmes apliecinoša dokumenta ārvalsts pilsoņa vai bezvalstnieka, vai dokumentu noteiktā formā, ko krievu izdevusi Federācijas bezvalstniekam, kuram nav dokumentu, kas pierāda savu identitāti. Termiņuzturēšanās atļauju nevar izdot formā elektroniska dokumenta;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

uzturēšanās atļauja - dokuments, ārvalsts pilsonis vai bezvalstnieks, kas apstiprinātu viņu tiesības uz pastāvīgu dzīvi Krievijas Federācijā, kā arī viņu tiesības brīvi izbraukt no Krievijas Federācijas un stāšanos Krievijas Federācijas izsniegta. Uzturēšanās atļauja bezvalstnieks, ir gan dokuments, kas apliecina savu identitāti. Uzturēšanās atļauja nevar izdot formā elektroniska dokumenta;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

likumīgi uzturas Krievijas Federācijas ārvalstu pilsonis - persona, kurai ir derīga uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauju vai vīzu, un (vai) migrācijas karti, vai citu noteikto ar federālo likumu vai starptautisko līgumu dokumenti, kas apliecina tiesības uz ārvalsts pilsoņa palikt ( dzīvesvieta), Krievijas Federācijā;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā ārvalstu pilsonis - persona, kas ieradās Krievijas Federācijas uz vīzas pamata vai tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, un saņēma migrācija karte, bet kam nav uzturēšanās atļaujas vai pagaidu uzturēšanās atļauju;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā ārvalstu pilsonis - persona, kas ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju;

pastāvīgi dzīvo Krievijas Federācijā ārvalstu pilsonis - persona, kas ir saņēmusi uzturēšanās atļauju;

darba aktivitāte ārvalsts pilsoņa - darbs ārvalsts pilsoņa Krievijas Federācijas, pamatojoties uz darba līgumu vai civiltiesisko līgumu par darbu (pakalpojumu);

Ārvalstu darba ņēmējs - ārvalsts pilsonis, īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā, un veic noteiktā veidā darbu;

ārvalsts pilsonis reģistrēts kā individuālā komersanta - ārvalsts pilsoņa reģistrēta Krievijas Federācijas kā individuālais uzņēmējs, veicot darbības, neveidojot juridiska persona;

darba atļauja - dokuments, kas apliecina tiesības ārvalsts pilsonim, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā, pieprasot vīzu, un citu kategoriju ārvalstniekiem paredzētajos gadījumos šī federālā likuma, pagaidu īstenošanā Krievijas Federācijas darbu;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 24.11.2014 N 357-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Patents - dokuments, kas apliecina saskaņā ar šo federālo likumu tiesības uz ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, izņemot dažu kategoriju ārvalstniekiem paredzētajos gadījumos šī federālā likuma, pagaidu īstenošanā Krievijas Federācijas darba tēmu darbības;
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 24.11.2014 N 357-FZ)

deportācija - piespiedu izraidīšana ārvalsts pilsoņa no Krievijas Federācijas nozaudēšanas vai izbeigšanas juridisko pamatu viņa turpmākai uzturēšanās (uzturēšanās) Krievijas Federācijā;

ārvalsts pilsonis, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, - ārvalsts pilsonis, kurš ieradās Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza (izņemot ārvalsts pilsonim, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas bez vīzas saskaņā ar procedūru, kas noteikta attiecībā uz dažu kategoriju ārvalstu procedūras pilsoņi (ieskaitot (oficiālo) pasēm, kruīza pasažieri, apkalpes locekļi jūras vai upju kuģu vai citu transportlīdzekļu, vainīgo tranzītam caur teritoriju Krievijas Federācijas, pierobežas rajonu iedzīvotāju diplomātisko vai dienesta), kā arī ārvalsts pilsonim, kurš ieradies Krievijas Federācija bez vīzas noteiktajā īpašiem mērķiem, tostarp tirdzniecības un ekonomisko aktivitāšu pierobežas teritorijās, tūrisma, būvniecības) veidā;
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 18.07.2006 N 110-FZ)

iestāde - iestāde par federālo izpildvaras iestāde, kas veic tiesību aizsardzības funkcijām, funkcijas kontroles, uzraudzības un sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, kas migrācijas jomā vai tās teritoriālā iestāde, kas paredzēta aizturēšanas ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas ir pakļauti administratīvai izraidīšanai no Krievijas Federācijas vai deportācija vai pilsoņiem un personām, ārvalstu bez pilsonības jānosūta Krievijas Federācijas ārvalstīs saskaņā ar starptautisko līgumu par Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu, vai ārvalstu pilsoņiem un personām bez pilsonības, pēc Krievijas Federācijas ārvalstī pieņemts saskaņā ar Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu starptautisku līgumu, bet nav likumīga pamata uzturēties (uzturēšanās) Krievijas Federācijā (turpmāk - ārvalstu pilsoņiem, kas pakļauti atpakaļuzņemšanu).
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 28.12.2013 N 384-FZ)


1. Tiem mērķiem šī līguma jēdziens "ārvalstnieks" ietver termins "bezvalstnieks", izņemot gadījumus, kad federālais likums par bezvalstniekiem, konstatē ar īpašiem noteikumiem, kas atšķiras no noteikumiem, ārvalstu pilsoņiem.

 

3. pants Tiesību akti par juridisko statusu ārvalstnieku Krievijas Federācijā


Tiesību akti par juridisko statusu ārvalstnieku Krievijas Federācijā ir balstīta uz Satversmi Krievijas Federācijas un sastāv no šī federālā likuma un citu federālo likumu. Turklāt tiesiskais statuss ārvalstu pilsoņiem Krievijas Federācijā nosaka starptautiskie līgumi ar Krievijas Federācijas.


4. pants, pamatojoties uz tiesisko statusu ārvalstu pilsoņiem Krievijas Federācijā


Ārvalstu pilsoņi Krievijas Federācijā tiesībām un pienākumiem ir jābūt vienādiem kā pilsoņiem Krievijas Federācijas, izņemot noteiktajos ar federālo likumu gadījumiem.


5. pants Pagaidu apturēšana ārvalstnieku Krievijas Federācijā

 

1. Pagaidu uzturēšanās ārvalstu pilsoņiem Krievijas Federācijā periods tiek noteikts pēc vīzas derīguma izsniegta viņam, izņemot to nosaka šī federālā likuma gadījumos.

(Sarkanajā. Federālais likums datēta 19.05.2010 N 86-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijā tādā veidā, nav vajadzīga vīza, nevar pārsniegt deviņdesmit dienas kopā vienā periodā, simts astoņdesmit dienas, izņemot noteiktajos ar šo federālo likumu, kā arī gadījumā, ja gadījumos periods ja šāds termiņš ir pagarināts saskaņā ar šo federālo likumu. Tajā pašā laikā nepārtraukti pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā, teica ārvalsts pilsonis nedrīkst pārsniegt deviņdesmit dienas.
(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 28.12.2013 N 389-FZ no 30.12.2015 N 466-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā periods nav vajadzīga vīza, un ir augsti kvalificēti speciālisti, un termins pagaidu uzturas Krievijas Federācijā, viņa ģimenes locekļi nosaka derīga darba atļauja šādu augsti kvalificētu speciālistu, kas izsniegta saskaņā ar 13.2 pants šī līguma.
(Punkts ieviests ar Federālā likuma datēta 20.03.2011 N 42-FZ)


1. Īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā ārvalsts pilsonim ir pienākums atstāt Krievijas Federāciju, beidzoties viņa vīzas vai cita perioda pagaidu uzturēšanās kas izveidota ar šo federālo likumu vai starptautisku līgumu, izņemot gadījumus, kad dienā notecēšanas šī perioda viņš pagarināja vīza vai periods pagaidu uzturēšanās, vai tas izdeva jaunu vīzu vai pagaidu uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās atļauju, vai ir pieņēmusi pieteikumu un citus dokumentus, kas nepieciešama atļaujas saņemšanai pagaidu uzturēšanās veidā norādīts 6.1 pantā minētā, vai viņš sniedza paziņojumu izsniegt paziņojumu par iespēju uzņemšanu pilsonībā Krievijas Federācijas ārvalstu pilsoņa, atzīta pārvadātājs krievu valodā saskaņā ar Federālo likumu 31.maijā, 2002 N 62-FZ 33.1 pantu "par Krievijas Federācijas pilsonību", vai pieteikuma izsniegšanu uzturēšanās atļaujas vai federālā izpildinstitūcija, īstenojot tiesībaizsardzības funkcijas, funkcijas kontroles, uzraudzības un nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu migrācijas jomā (turpmāk - federālā izpildvara iestādi migrācijas jomā), apstiprināja lūgumu darba devēja vai klienta darbu (pakalpojumu) par piesaisti ārvalsts pilsoņa strādāt strādāt par augsti kvalificēta speciālista vai paziņojumu par darba devēja vai klienta darbu (pakalpojumu) atjaunošanai darba atļaujas šādu augsti kvalificētu speciālistu, kas izdots saskaņā ar šā federālā likuma 13.2 pantu vai, piemērojot izglītības organizācijas, kurā ārzemnieks studē pilna laika vai ochno- aizmuguriski par pamata profesionālās izglītības programmas, kas ir valsts akreditāciju, par termiņa pagarināšanu pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalstu pilsonim.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 18.07.2006 N 110-FZ no 19.05.2010 N 86-FZ no 23.07.2013 N 203-FZ no 20.04.2014 N 71-FZ no 30.12.2015 N 466-FZ )
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Pagaidu uzturēšanās ārvalstu pilsoņiem Krievijas Federācijā periodu var attiecīgi pagarināt vai samazināt gadījumos, kad apstākļi ir mainījušies vai vairs nepastāv apstākļi, saistībā ar kuriem viņš bija atļauts iebraukt Krievijas Federāciju. Pagaidu uzturēšanās ārvalstu pilsoņu Krievijas Federācijā termiņš tiek samazināts, ja pieņemšanu attiecībā uz to laikus lēmumos par neatrisināto ieceļošanai Krievijas Federācijā, kā arī citos gadījumos, to nosaka federālo likumu.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 23.07.2013 N 224-FZ no 28.12.2013 N 386-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

4. Lēmums par pagarināšanu vai samazināšanu perioda pagaidu uzturēšanās ārvalstu pilsoņiem Krievijas Federācijā pieņēma federālo izpildvaras struktūra, kas atbild par
Ārlietu vai federālā izpildvaras iestāde migrācijas jomā un tās teritoriālās iestādes.
(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 18.07.2006 N 110-FZ no 19.05.2010 N 86-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Par lēmumu par pagarināšanu vai samazināšanu perioda pagaidu uzturēšanās ārvalsts pilsoņa Krievijas Federācijas kārtību nosaka federālo izpildvaras iestāde, kas atbild par ārlietām, un federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā.
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 24.11.2014 N 357-FZ)


1. Pagaidu uzturēšanās ārvalsts pilsoņa termiņš tiek pagarināts, piešķirot ārvalsts valsts darba atļauju vai, ja atjaunošana darba atļaujas saskaņā ar 13.2 13.5 šī līguma pantu.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 24.11.2014 N 357-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalsts pilsoņa periods ir pagarināts izsniegšanu patenta uz ārvalsts pilsonis, ar pagarinājumu patenta termiņu vai atjaunošanas patenta saskaņā ar 13.3 pantu šī līguma, izņemot tās, kas ar šī federālā likuma.
(Sarkanajā. Federālajā likumā 24.11.2014 N 357-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

atcelta daļa no 2015. gada 1. janvāra. - Par federālo likumu no 24.11.2014 N 357-FZ.
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Tas nav atļauts pagarināt pagaidu uzturēšanās ārvalsts pilsoņa saskaņā ar pirmo daļu - trešais no šā punkta uz ārvalstu pilsoņiem, kas ierodas uz Krievijas Federāciju tādā veidā nav vajadzīga vīza, un nodarbojas ar darba darbībās saskaņā ar šā federālā likuma 13.3 pantu, ja saskaņā ar starpvaldību nolīgumiem par savstarpējo bezvīzu braucieniem iedzīvotāju ir ārvalstu pilsoņi, lai ievadītu Krievijas Federāciju, lai veiktu darbaspēka aktivitātes pār noteikumiem, ko starpvaldību nolīgumiem, ir jāsaņem vīza.
(Sarkanajā. Federālajā likumā 24.11.2014 N 357-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Ja derīgums esošo ārvalstu valsts patents nav ticis pagarināts vai piešķirts viņam patents ir anulēts, ārvalstu pilsonis, ja ir pagājuši viņa pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ir pienākums atstāt Krievijas Federāciju.
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 24.11.2014 N 357-FZ)
(5 Para. Ar grozījumiem. Federālais likums datēta 19.05.2010 N 86-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas un noslēdzot militārā dienesta saskaņā ar līgumu termiņš ir izveidota tā, kā valdība.

(P. 6 federālo likumu no 11.11.2003 N 141-FZ)


1. Pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijā, lai apmācības un uzņemti izglītības organizācijā izglītībai par pilna laika vai nepilna laika veidā pamata profesionālās izglītības programmas periods, kas ir valsts akreditācija tiek pagarināts līdz perioda beigām studiju ārvalsts pilsoni pilna laika vai nepilna laika formā šajā izglītības iestādē.

Periodu pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijas norādīts pirmajā daļā šo punktu, ja tulkojuma ārvalsts pilsoņa tajā pašā izglītības iestādē ar mācību programmu ārvalsts pilsonis, kas ir valsts akreditāciju citu izglītības programmu, valsts akreditēta, tai skaitā izglītības programmas cits līmenis, pagarināt līdz perioda beigām sagatavotības ārvalstu pilsoņu pilna laika vai nepilna laika formā šajā izglītības iestādē.
Pagaidu uzturēšanās periods Krievijas Federācijas norādīts pirmajā daļā šo punktu, ja tulkojuma ārvalsts pilsoņa citās izglītības iestādēs turpināt pētījumus par pilna laika vai nepilna laika veidā pamata profesionālās izglītības programmas, kas ir valsts akreditācijas ārvalsts pilsonis tiek pagarināts līdz perioda beigām mācīšanās ārvalsts pilsoni pilna laika vai nepilna laika veidā pamata profesionālās izglītības programmas, kas ir valsts akreditāciju, šajā izglītības iestādē, kurā viņš tulkojumā tālākām studijām.
Izglītības organizācija, kas apmācīti ārvalstu pilsonis norādīto pirmajā daļā, otrajā vai trešajā šīs punktā, ir pienākums piemērot teritoriālo ķermeņa federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā ar pieteikumu pagarināt pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalstu pilsoņa, ne vēlāk kā divdesmit dienas pirms termiņa beigām viņa pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā.
Periodu pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalsts pilsoni, kurš ir pabeigta apmācības par pilna laika vai nepilna laika veidā pamata profesionālās izglītības programmas, kas ir valsts akreditāciju var pagarināt līdz trīsdesmit kalendāro dienu laikā no dienas, kad atskaitīšanas ārvalsts pilsoņa no izglītības organizācijas saistībā ar pabeigšanu viņu apmācība šajā pamata profesionālās izglītības programmas ar mērķi uzņemšanu ārvalsts pilsoņa studēt pilna laika vai nepilna laika formā tajā pašā vai citā izglītības organizācijā pamata profesionālās izglītības programmā citā līmenī, ar valsts akreditāciju.
Pagaidu uzturēšanās ārzemnieka minēts piektajā daļā šajā daļā paredzētais termiņš, var pagarināt līdz trīsdesmit kalendārajām dienām pēc pieprasījuma ārvalsts pilsonis vai izglītības organizācijas, kurā ārvalstu pilsonis studēja pilna laika vai nepilna laika formā, vai izglītības organizācija, kurā ārzemniekam turpinās apmācību par pilna laika vai nepilna laika formā, ko sniedz teritoriālā korpusa federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā.
Atzīme par pagarināšanu pagaidu uzturēšanās ārvalsts pilsoņa ieradās Krievijas Federācijā, lai apmācību tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza zīmogu migrācijas karti.
Izglītības iestāde, kurā iesaistīti ārvalstu pilsonis norādīto pirmajā daļā, otrā, trešā vai piektā daļa šo punktu, ir pienākums informēt teritoriālo iestādi federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā ir pabeigtas vai izbeigšanu apmācību ārvalsts pilsoni noteiktā izglītības iestādē triju darbdienu laikā datums viņa atlaišanu.
Formu un iesniegšanas kārtību astoto daļu šo punktu, paziņojums nosaka federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā.
Pabeigšanas vai pārtraukšanas izglītību ārvalstu pilsoņu izglītības organizācijā ir pamats samazināt periodu pagaidu uzturēšanās ārvalsts pilsoņa Krievijas Federācijā, ja vien šī federālā likuma noteikts citādi.
(P. 7, ed. Federālais likums 30.12.2015 N 466-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


5.1 pants. Izmaiņas pagaidu uzturēšanās
(Federālā likums no 2006/07/18 N 110-FZ)

 

1. Lai nodrošinātu valsts drošību, uzturēt optimālu līdzsvaru darbaspēka resursu veicināšanu prioritāro nodarbinātības pilsoņu Krievijas Federācijas, kā arī risināt citas problēmas iekšpolitikā un ārpolitikā Krievijas Federācijas valdības var palielināt līdz simt astoņdesmit dienām vai saīsināt iestatīt otro daļu panta 1. punktu, 5 šī līguma periods pagaidu uzturēšanās ārvalsts pilsoņa teritorijā vienu vai vairākiem no Krievijas Federācijas, kā arī visā teritorijā Krievijas Federācija - attiecībā uz dažu kategoriju pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā ārvalstu pilsoņiem.

 

1. Lemjot par samazinājumu saskaņā ar šā panta termins izveidota ar otrajā daļā federālā likuma Krievijas Federācijas valdības 5. panta 1. punktā ir arī noteikt termiņu, kurā ārvalstu pilsoņi īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā laikā Krievijas valdība teica 1. punktā risinājumi ir jāatstāj Krievijas Federāciju.

 

6. pants Pagaidu uzturēšanās Ārvalstu pilsoņu Krievijas Federācijā

 

1. Termiņuzturēšanās atļauju var izsniegt ārvalsts pilsonim kvotas robežās valdības Krievijas Federācijas apstiprināto, ja vien šī federālā likuma noteikts citādi. Uz pagaidu uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš uz trim gadiem.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Par atļauju izsniegšanu ārvalstu pilsoņiem pagaidu uzturēšanās kvotas katru gadu apstiprina valdības Krievijas Federācijas par priekšlikumu no izpildvaras iestāžu Krievijas Federācijas, ņemot vērā demogrāfisko situāciju attiecīgajā jautājumā par Krievijas Federācijas un iespējām tēmu attīstības ārvalstu pilsoņiem.

 

1. Izņemot Krievijas Federāciju, termiņuzturēšanās atļauju kvota, kuru valdība apstiprināja var izsniegt ārzemniekam:


1) dzimis teritorijā KPFSR un notika pagātnē, pilsoņi PSRS, vai dzimis teritorijā Krievijas Federāciju;

2) atzīt invalīdiem un ir spējīga dēlu vai meitu, kuri atrodas Krievijas Federācijas pilsonību;

3), kam ir vismaz viens atspējots vecākiem, kas sastāv no Krievijas Federācijas pilsonības;

4) ir precējies ar pilsoņa Krievijas Federācijas, kam dzīvesvieta ir Krievijas Federācijā;

5) veic ieguldījumus Krievijas Federācijā apmērā, kas izveidota ar valdības Krievijas Federācijas;

6) ir ieceļojis militāro dienestu, ilgumu viņa militārā dienesta;
(6 Nr., Ieviesa ar Federālā likuma 11.11.2003 N 141-FZ)

6.1) ir dalībnieks valsts programmas, kas palīdzētu brīvprātīgu pārcelšanos uz Krievijas Federācijas tautiešu ārvalstīs dzīvojošo un saviem ģimenes locekļiem, kas pārvietota kopā ar viņiem uz Krievijas Federāciju;
(Nr. 6.1 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2006/07/18 N 110-FZ (ed. 2007/06/01))

6.2) ar bērnu, kas sastāv no Krievijas Federācijas pilsonību;
(Nr. 6.2 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 28.06.2009 N 127-FZ)

6.3), ar dēlu vai meitu, kas jaunāki par astoņpadsmit gadiem, kuri ir Krievijas Federācijas pilsonību, un tiesas lēmums, kas ir stājies spēkā, atzīta nespēj vai ierobežotas statusā;
(Nr. 6.3 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 28.06.2009 N 127-FZ)
6.4) nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, saņemot termiņuzturēšanās atļauju kopā ar vecākiem (adoptētāja, sargs, aizbildnis) - ārzemnieks, kas minēts 1. daļā - 6.3 apakšpunktu;
(Nr. 6.4 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 28.06.2009 N 127-FZ)

6.5) nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, saņemot termiņuzturēšanās atļauju pēc vecāku lūguma (adoptētājiem, aizbildņiem) - pilsonis Krievijas Federāciju;
(Nr. 6.5 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 28.06.2009 N 127-FZ)
6.6) sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, saskaņā ar likumiem ārvalstīs atzīti par nespēj vai ierobežots statusā, saņemot termiņuzturēšanās atļauju kopā ar vecākiem (adoptētāja, sargs, aizbildnis) - ārzemnieks, kas minēts 1. daļā - 6.3 apakšpunktu;
(Nr. 6,6 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 28.06.2009 N 127-FZ)
6.7) sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, saskaņā ar likumiem ārvalstīs atzīti par nespēj vai ierobežots statusā, saņemot termiņuzturēšanās atļauju pēc vecāku lūguma (adoptētājiem, aizbildņiem) - pilsonis Krievijas Federāciju;
(Nr. 6.7 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 28.06.2009 N 127-FZ)
7) citos gadījumos to nosaka federālo likumu.


1. Teritoriālā aģentūra federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā attiecībā uz pieteikumu, kas iesniegts pēc norādītā iestāde īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā ārvalsts pilsonim vai par pieteikumu, ko iesniedza ārvalsts pilsoņa diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulārajam dienestam, Krievijas Federācijas, iestāde rezidences valstī pilsoņa izsniedz ārvalstu sešu mēnešu laikā pilsonis pagaidu uzturēšanās atļauja vai atsakās šādu atļauju piešķiršanu.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Teritoriālā iestāde federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā piemērošanas var iesniegt formā elektroniska dokumenta, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklu, tostarp internetu, ietverot vienotu portālu sabiedrisko un pašvaldību pakalpojumu.
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 27.07.2010 N 227-FZ)


1. Teritoriālā aģentūra federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā, apsverot piemērošanu ārvalsts pilsonim par termiņuzturēšanās atļauju nosūta pieprasījumus drošības aģentūru, tiesu izpildītājs pakalpojumu, sociālās palīdzības iestādes, veselības aprūpes iestādēm, policiju un citām attiecīgām iestādēm, ka divu mēnešu laikā dienas lūgumu sniegt informāciju par to esamību vai neesamību apstākļi neļauj izdošanu ārvalsts pilsonis pagaidu uzturēšanās atļauju. Pieprasot un saņemot informāciju klātbūtnē tehnisko iespēju izmantot elektroniskus līdzekļus, lai nodrošinātu sadarbību starp iestādēm.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 18.07.2006 N 110-FZ no 27.07.2010 N 227-FZ no 03.12.2011 N 383-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Ja ārvalsts pilsonis tika atteikta termiņuzturēšanās atļauju vai iepriekš izdotu viņam termiņuzturēšanās atļauja ir atsaukta, viņam ir tiesības atkārtoti tādā pašā secībā, lai pieteiktos piešķirt viņam termiņuzturēšanās atļauju ne agrāk kā vienu gadu no dienas, kad noraidījumu viņa iepriekšējais pieteikums atļaujas pagaidu uzturēšanās vai anulēšanu agrāk izdeva viņam termiņuzturēšanās atļauju.

(P. 6, ed. Federālais likums 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Termiņuzturēšanās atļauju satur šādu informāciju: vārdu, uzvārdu (rakstīts ar burtu krievu un latīņu alfabēta), datums un vieta, dzimums, pilsonība ārvalsts pilsonis, numuru un datumu, kad pieņemts lēmums izsniegt atļauju, atļauju, nosaukumu, izpildvaras iestāde, kas izsniegusi izšķirtspēju, un tai jābūt formā zīmes identitātes dokumentā ārvalstu pilsonis un Krievijas Federācijas atzītas par tādām, vai formā dokumentu saskaņā ar federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā apstiprināto formu.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 30.12.2012 N 320-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Par termiņuzturēšanās atļauju un dokumentu sarakstu izdošanas procedūra, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu par pagaidu uzturēšanās atļaujas, ko pilnvarotais federālo izpildinstitūcijas apstiprināta.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 23.07.2008 N 160-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)
Par termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtību, pieteikuma veidlapa par termiņuzturēšanās atļauju un dokumentu sarakstu, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu un procedūru pieteikuma iesniegšanas elektroniskā formā ar izmantošanu koplietošanas telpu, tai skaitā interneta informācijas un telekomunikāciju tīklu, ietverot vienotu portālu valsts un pašvaldību pakalpojumus, apstiprina federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā.
(Punkts ieviests ar Federālā likuma 27.07.2010 N 227-FZ)


1. Īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā ārvalstu pilsonim divu mēnešu laikā no dienas, kad pagājis viens gads no dienas, kad saņemts termiņuzturēšanās atļauju ir personīgi vai izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklu, tostarp internetu, ietverot vienotu portālu valsts un pašvaldību pakalpojumu, iesniegt teritoriālajā aģentūrai federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā vietā saņemts paziņojums apstiprinājums uzturēšanās Krievijas Federācijā ar pieteikumu ienākumu sertifikāta termiņuzturēšanās atļauja, kopiju nodokļu deklarācijas vai cits dokuments, kas apliecina apjomu un ienākumu avotu ārvalsts pilsoņa nākamajam gadam no dienas, kad saņemts termiņuzturēšanās atļauju. Minētais paziņojums un pavaddokumentiem var iesniegt elektroniskā formā. Ja ārzemnieks vēlas apstiprināt izmēru un ienākumu avots, nodrošinot kopijas nodokļu deklarāciju, ārvalsts pilsonim ir tiesības neiesniegt dokumentu teritoriālo aģentūrai federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā. Šajā gadījumā, kopiju nodokļa deklarācijas pieprasītāja nodokļu iestādi par reģistrācijas vietu ārvalstu pilsoņa teritoriālajām iestādēm federālās izpildvaras iestādes jomā migrācijas par to pašu, pamatojoties uz paziņojuma par ārvalsts pilsoņa, lai apstiprinātu savu dzīvesvietu Krievijas Federācijā.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 27.07.2010 N 227-FZ no 01.07.2011 N 169-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

Ja ir pamatoti iemesli šāda paziņojuma var iesniegt ārzemnieks vēlāk, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad pagājis viens gads no dienas, kad saņemts termiņuzturēšanās atļauju ar dokumentiem, kas uzskaitīti pirmajā daļā šā punkta, kā arī dokumentus, apliecina, ka nav iespējams piemērot šādu paziņojumu noteiktajā termiņā. Dokumenti, kas apliecina, ka nav iespējams paziņojuma iesniegšanas noteiktā termiņā var iesniegt formā elektronisko dokumentu.
(Sarkanajā. Federālajā likumā 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)
(P. 9 federālo likumu no 2006/07/18 N 110-FZ)


1. Kā norādīts šā panta 9. punktā, paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

1) nosaukums ārvalsts pilsonis īslaicīgi uzturas Krievijas Federācijā, tostarp tās uzvārds, vārds, otrais vārds (pēdējais - ja pieejams);
2) dzīvesvieta ārvalsts pilsonim;
3) vietu (-as) par darbu un nākamajā gadā no dienas, kad saņemts termiņuzturēšanās atļauju laikā ilguma datiem ārvalstu valsts darbā;
4) periodu, kad šis ārvalsts pilsonis ārpus Krievijas Federācijas nākamā gada laikā no dienas, kad saņemts termiņuzturēšanās atļauju (norādot izeju valsts).
(P. 10 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2006/07/18 N 110-FZ)


1. Saņemiet paziņojumu teritoriālā iestāde federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā tiek veikta uzrādot ārvalstu valsts dokumentu, kas apliecina savu identitāti un atzīst Krievijas Federācijas šajā statusā, un pagaidu uzturēšanās atļauja vai saņem elektroniskos dokumentus, politikas, kas nosaka Krievijas valdība, un ka kalpoja, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklu, tostarp internetu.

(P. 11 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2006/07/18 N 110-FZ, in izd. Federālais likums 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Prasība iesniegšanas ārvalsts pilsoņa citi dokumenti vai cita informācija, kas nav minēti šajā pantā nav atļauti. Formu un iesniegšanas procedūra norādīts šā panta 9. punktu, nosaka paziņojumu valdība.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 23.07.2008 N 160-FZ no 03.12.2011 N 383-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

6.1 pants. Pagaidu uzturēšanās ārvalstu pilsoņiem, kas ierodas uz Krievijas Federāciju tādā veidā nav vajadzīga vīza
(Federālā likumu no 18.07.2006 N 110-FZ (ed. 2007/06/01))

 

1. Ārvalsts pilsonis, kas ieradās Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, izņemot ārvalstu pilsoņiem, kas minēti šā federālā likuma, termiņuzturēšanās atļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz kvotām, ko RF valdības apstiprināta saskaņā ar 6. panta 2. punktā 6. panta 3. punktu, šī līguma.

 

1. Lai iegūtu termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekam, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, iesniedz teritoriālajā aģentūrai federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā:


1) pieteikumu par pagaidu uzturēšanās atļaujas;

2) personu apliecinošs dokuments no ārvalstu pilsoņa un Krievijas Federācijas šajā statusā atzīta;

3) migrācijas karti ar atzīmi par pierobežas iestādes Federālā drošības dienesta, stājoties ārvalstu pilsoņa Krievijas Federācijā vai ar zīmi teritoriālās ķermeņa federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā izdošanu ārvalstnieks par migrācijas kartes. Gadījumā, ja neveiksmes migrācija kartes teritoriālā korpusa federālo izpildvaras iestāde jomā, pamatojoties uz esošo ķermeņa informācijas par ārvalstu pilsoņu ietverto datu migrācijas karti migrācijas pārbaudēm;
(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 28.07.2012 N 133-FZ no 22.12.2014 N 446-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

4) maksājuma saņemšanas par valsts nodevu par izsniegšanu pagaidu uzturēšanās atļaujas. Teica saņemšana ārvalsts pilsonim ir tiesības iesniegt federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā vai tās teritoriālā iestāde, pēc savas iniciatīvas. Gadījumā, ja nav saņemts minētā federālā izpildinstitūcija, kas atbild par migrācijas vai tās teritoriālā iestāde, pārbauda valsts nodevas maksāšanas par izsniegšanu šīs ārvalsts pilsonis pagaidu uzturēšanās atļaujas, izmantojot informāciju par valsts nodevas samaksu, kas iekļauti valsts informācijas sistēmā valsts un pašvaldību maksājumiem;
(Nr. 4, ed. Federālais likums 28.07.2012 N 133-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

5) dokuments, kas apliecina valdījumā ārvalsts pilsoņa krievu valodas, zināšanām par vēsturi Krievijā un pamatiem Krievijas Federācijas, gadījumos, kas paredzēti 15.1 pantā šo dokumentu.
(5 Nr., Ieviesa ar Federālā likuma 20.04.2014 N 74-FZ)

2.1. Pieteikums izsniegšanu termiņuzturēšanās atļauju var iesniegt formā elektroniska dokumenta, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklu, tostarp internetu, ietverot vienotu portālu sabiedrisko un pašvaldību pakalpojumu. Tādā gadījumā minētos dokumentus 2. un 5. punktu, šā panta 2. punktu, ārzemnieks ir teritoriālā iestāde federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā ar termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai.
(Sec. 2,1 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 27.07.2010 N 227-FZ, sarkanā krāsā. Federālo likumu no 28.07.2012 N 133-FZ no 20.04.2014 N 74-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Pieteikuma veidlapu un kārtību, kādā pieteikuma formā elektronisko dokumentu, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklu, tostarp internetu, tai skaitā vienotu portālu valsts un pašvaldību pakalpojumu, apstiprina federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā.

(P. 3, kurā grozījumi izdarīti. Federālais likums 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Atzīme par pieņemšanu ārvalstu pilsoņa, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, pieteikumu par izdošanas viņam termiņuzturēšanās atļaujas zīmogu viņa migrācijas karti. Gadījumā, ja pieteikuma iesniegšanas veidā elektronisko dokumentu paziņojumu, kas apstiprina deklarācijas pieņemšanas, nosūtīja iesniedzējam formā elektroniska dokumenta. Atteikums pieņemt šo apgalvojumu nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad tas nav iesniegts kāds no minēti šajā pantā, vai nav samaksājis valsts nodevu 2. punktā minētajiem dokumentiem.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 27.07.2010 N 227-FZ no 28.07.2012 N 133-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Ārvalsts pilsonis, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, iesniedz teritoriālajā aģentūrai federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā, kurš pauda savu paziņojumu izsniegt viņam termiņuzturēšanās atļauju:

(Sarkanajā. Federālajā likumā 01.07.2011 N 169-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

1) dokumentus, kas apliecina, ka nav slimības atkarības un infekcijas slimību, kas rada apdraudējumu citiem, ar nosacījumu sarakstu pilnvarots valdības un Krievijas Federācijas apstiprināto, federālo izpildvaras iestādēm, kā arī sertifikātu par prombūtnē slimības, ko izraisa cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV ), izņemot gadījumus, kas paredzēti ar trešo daļu no federālā likuma 30. marts, 1995 N 38-FZ 11. panta 3. punktu "uz profilaksi slimības, ko izraisa cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) izplatību", uz papīra vai formā elektroniskie dokumenti gadījumā pieteikumu par atļaujas pagaidu uzturēšanās elektroniskā formā - trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad pieteikuma iesniegšanas izsniegšanas viņam termiņuzturēšanās atļauju;
(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 23.07.2008 N 160-FZ no 27.07.2010 N 227-FZ no 30.12.2015 N 438-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

2) sertifikāts (paziņojums) paziņojuma par ārvalsts pilsoņa nodokļu iestādei - pēc saviem ieskatiem ārvalstu pilsoni par vienu gadu no dienas, kad tas stājas Krievijas Federāciju. Ja viena gada laikā no dienas, kad ārvalstu pilsoņu Krievijas Federācijas informāciju par ražošanu ārvalsts pilsoņa reģistrēties ar nodokļu iestādi negāja uz teritoriālo aģentūrai federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā, pārbaudot veiktspēju pienākums ārvalsts pilsoņa reģistrāciju ar nodokli ietvaros iestāde ar teritoriālajām iestādēm federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā, nosūtot starpresoru prasīt, lai nodokļu iestādei iesniegt informāciju par formulējot ārvalsts pilsoņa reģistrēties nodokļu iestādē.
(Nr. 2, ed. Federālais likums 01.07.2011 N 169-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. No teritoriālā korpusa federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā klātbūtnē ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijā tādā veidā, kam nav nepieciešama vīza dokumentētu pamatoti attaisnojumi var nolemt atjaunot termiņu iesniegšanas, kas minēti šā panta 5. punktā minētajiem dokumentiem galvu.

 

1. Teritoriālā aģentūra federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā sagatavošanā piemērošanas ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, izsniegt viņam termiņuzturēšanās atļauju nosūta lūgumus drošības aģentūra, valsts veselības aizsardzības iestādei, kas veic viena mēneša laikā no pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt norādīto teritoriālo iestādi informāciju par esamību vai neesamību apstākļiem, kas novērš šo problēmu uz ārvalsts pilsonim par termiņuzturēšanās atļauju vai būt par pamatu atcelšanu iepriekš izdeva viņam termiņuzturēšanās atļauju.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 03.12.2011 N 383-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)
Konsultants: piezīmi.
Oficiālais teksts dokumenta, iespējams, drukas kļūda: nozīmēja paziņojumu par atteikumu izsniegt šo ārvalsts pilsonis termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar 7. panta 2. punktu, tā vietā, lai no 7. panta 1. punkta 2. apakšpunktā.


1. Ne vēlāk kā sešdesmit dienu laikā no dienas, kad pieņemts ārvalsts pilsoni, kurš ir ieradies Krievijas Federācijas tādā veidā nav nepieciešama vīza, pieteikumu izsniegšanas viņam termiņuzturēšanās atļauju, ievērojot iesniegšanas minēti 1. apakšiedaļā dokumentu, šā panta 5. punktu, teritoriālā iestāde federālā izpildvaras iestāde migrācijas jomā ir izdot šo ārvalsts pilsonis pagaidu uzturēšanās atļauju formu, ko noteikusi pilnvarotā federālo izpildinstitūcijas, vai saskaņā ar šā federālā likuma 7. panta 2. punktu paziņojums par atteikumu izsniegt šo ārvalsts pilsonis pagaidu uzturēšanās atļauju.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 23.07.2008 N 160-FZ no 28.12.2013 N 386-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


7. pants Atteikuma iemesli izsniegt vai atsaukšanu termiņuzturēšanās atļauju

 

1. Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz ārvalsts pilsonim, un iepriekš izsniegto atļauju anulē, ja ārvalsts pilsonis:

(Sarkanajā. Federālajā likumā 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

1) aizstāvēja vardarbīgu maiņu konstitucionālo sistēmu Krievijas Federācijas, citādi rada draudus Krievijas Federācijas vai Krievijas pilsoņu drošību;

2) finanses vai plāno teroristu (ekstrēmistu) darbojas, sniedz palīdzību, izdarot šādus aktus vai apņemas tos, kā arī citas darbības, kas atbalsta terorismu (ekstrēmisma) darbību;

3) piecu gadu laikā pirms datuma iesniegt pieteikumu par pagaidu uzturēšanās atļauju, ievērojot administratīvas izraidīšanas no Krievijas Federācijas, deportāciju vai Krievijas Federācijas nodošanu ārvalstīs saskaņā ar starptautisko līgumu par Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu izsniegšanas laikā, vai desmit gadu laikā pirms dienas pieteikums par pagaidu uzturēšanās atļaujas, atkārtoti (divas un vairāk reizes), tika pakļauta administratīvas izraidīšanas no Krievijas Federācijas, deportāciju vai Krievijas Federācijas nodošanu ārvalstīs saskaņā ar starptautisko līgumu par Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu;
(Nr. 3, ed. Federālais likums 23.07.2013 N 224-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

4) iesniedza viltotus vai viltotu dokumentu vai apzināti ziņots nepatiesas ziņas;

5) notiesāts ar juridiski efektīvu tiesas spriedumu par izdarīt smagu vai sevišķi smagu noziegumu vai noziegumu, kura atkārtojums tiek atzīts par bīstamu, vai noziegumu, kas saistīti ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un to analogiem vai prekursoru, augi satur narkotiskās vai psihotropās vielas vai to prekursori, kā arī to daļas, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas vai tiem līdzīgus;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 23.07.2013 N 224-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

6) ir izcils vai iepriekš notiesāts par izdarīšanas kapu vai sevišķi smagiem noziegumiem teritorijā Krievijas Federācijas vai ārvalstīs, atzīta par tādu saskaņā ar federālo likumu;

7) atkārtoti (divas un vairāk reizes), viena gada laikā saukti pie administratīvās atbildības par izdara administratīvu pārkāpumu, kas attiecas uz sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, vai pārkāpj uzturēšanās (uzturēšanās) ārvalstu pilsoņu Krievijas Federācijas vai rīkojuma viņu nodarbinātību uz pārkāpumu teritorija Krievijas Federācijas, vai izdarījis administratīvo pārkāpumu, kas attiecas uz narkotisko vielu, psihotropo vielu un to analogiem vai prekursoru, augi satur narkotiskās vai psihotropās vielas vai to prekursorus, kā arī to daļas, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas vai to prekursorus ;
(Nr. 7, ed. Federālais likums 23.07.2013 N 224-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

8) par nākamo gadu no dienas, kad izsniegts pagaidu uzturēšanās atļaujas netika iesaistīti darba aktivitātes likumdošanā Krievijas Federācijas lai simts astoņdesmit dienas, vai nav saņēmusi ienākumus vai nav pietiekamu līdzekļu lieluma, ļaujot sevi un savus ģimenes locekļus par viņa apgādājamiem, neizmantojot valsts atbalstu, tādā līmenī, kas nav zemāka par iztikas minimumu, kas izveidota ar tiesību aktiem Krievijas Federācijas teritorijā, kurā tas ir atļauts uz laiku uzturēties. Šie noteikumi neattiecas uz ārvalstu pilsoni:

lielums mēneša vidējo ienākumu, kas, vai lielumu vidējā mēneša izpeļņa ģimenes loceklim vienu iedzīvotāju nav mazāka par iztikas minimumu, kas izveidota ar tiesību aktiem Krievijas Federācijas teritorijā, kuras norādīto ārvalsts pilsonis piešķirta pagaidu dzīvesvietu. Mēneša vidējie ienākumi no ārvalstu pilsoņa, un vidējais ienākumu ģimenes locekļa ārvalsts pilsoņa vienu iedzīvotāju ir noteiktas veidā, ko valdības Krievijas Federācijas federālā izpildinstitūcija;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 23.07.2008 N 160-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

uzņemti pilna laika apmācību profesionālās izglītības iestāžu Krievijas Federācijas;
(Sarkanajā. Federālajā likumā 02.07.2013 N 185-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

uzņemti pilna laika apmācību izglītības augstskolā Krievijas Federācijā, ieskaitot programmas apmācības mācībspēku absolvents (pēcdiploma);
(Sarkanajā. Federālajā likumā 02.07.2013 N 185-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)
pensionārs vai invalīds;
kas attiecas uz citām personu kategorijām, kuru saraksts ir izveidota ar RF valdība;
(Nr. 8, ed. Federālais likums 18.07.2006 N 110-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

9) pēc trim gadiem no dienas, kad nav Krievijas Federācijas dzīvojamām telpām, pamatojoties uz to tiesību aktos Krievijas Federācijas sniegtajiem;

10) atkāpusies no Krievijas Federācijas uz ārvalsti uz pastāvīgu dzīvi;

11), kas atrodas ārpus Krievijas Federācijas ilgāk par sešiem mēnešiem;

12) ir precējies pilsonis Krievijas Federācijas, kas kalpoja par pamatu termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai, un laulība atzīt par spēkā neesošu tiesa;
Konsultants: piezīmi.
Saistītie noteikumi 7. panta apakšgrupas punktu no šī dokumenta, ceturtajā daļā Federālā likuma 25.10 panta "Par kārtību par iziešanu no Krievijas Federācijas un stāšanās Krievijas Federāciju" 13. janvārī un Federālā likuma "11. panta 2. punktā novēršanas slimības izplatīšanos, ko izraisa cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV infekcija) "atzīta neietilpst Konstitūcijas attiecīgā lēmuma Satversmes tiesas Krievijas Federācijas no 12.03.2015 n 4-P.
Saskaņā ar Federālā Konstitucionālā likuma 21.07.1994 N 1-FKZ 79. panta 3. daļu, darbojas vai noteikumus uzskata par antikonstitucionālu zaudē spēku.

13) ir narkomāns, vai nav sertifikāta par to nav slimības, ko izraisa cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), izņemot gadījumus, kā paredzēts trešajā daļā Federālā likuma 30. marts, 1995 N 38-FZ 11. panta 3. punktu "Par novērstu slimības, ko izraisa cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) "izplatību, vai cieš no kādas infekcijas slimībām, kas rada apdraudējumu citiem. Šādu slimību sarakstu un kārtību, apliecinot savu esamību vai neesamību apstiprina valdības Krievijas Federācijas Federālā izpildinstitūcija;
(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 23.07.2008 N 160-FZ no 30.12.2015 N 438-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

14) ieradās Krievijas Federācijas tādā veidā, kas nav vajadzīga vīza, un nav iesniegti noteiktajā termiņā dokumentus, kas norādīti 6.1 pantā minētā 5. punkta 1. apakšpunktā.
(Nr. 14 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2006/07/18 N 110-FZ, in izd. Federālais likums 03.12.2011 N 383-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

1.1. Atcelts. - Par federālo likumu no 03.06.2009 N 105-FZ.
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

1.2. Izņemot gadījumus, kas paredzēti šā panta 1. punktā, termiņuzturēšanās atļauju uz ārvalsts pilsonim izsniedz un iepriekš izsniegto termiņuzturēšanās atļauju anulē, ja noteiktajā kārtībā lēmuma par nevēlamais uzturēšanās (uzturēšanās) Krievijas Federācijas vai lēmumu neatļautas ieceļošanas uz Krievijas Federāciju ārvalsts pilsonim.
(Sec. 1.2 ar grozījumiem. Federālais likums 23.07.2013 N 224-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

1,3-1,4. Atcelts. - Par federālo likumu no 23.07.2013 N 224-FZ.
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

1.5. Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz ārvalsts pilsonim saskaņā ar apakšpunktu 6.2 šā federālā likuma 6. panta 3. punktu, anulē, ja ārzemnieks ar tiesas lēmumu, kurš ir stājies spēkā, atņemtas vecāku tiesības vai ierobežotas vecāku tiesības uz bērnu, kas sastāv ar Krievijas Federācijas pilsonību.
(Sec. 1,5 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 28.06.2009 N 127-FZ)
1.6. Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz ārvalsts pilsonim, kas ir dalībnieks no valsts, lai palīdzētu brīvprātīgu pārcelšanās programmu, Krievijas Federācijas tautiešu ārvalstīs un viņa ģimenes locekļi, kas pārvietota kopā ar viņiem uz Krievijas Federāciju, anulē dzīvo paredzētajos gadījumos 1. daļā - 7, 10, 11, 1. punktu un šā panta 1.2 punktu.
(Sec. 1.6 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2013/07/02 N 169-FZ)


1. Gadījumā, ja pieņemts lēmums atteikt ārvalsts pilsonis termiņuzturēšanās atļauju vai anulēšanu iepriekš izsniegto viņam termiņuzturēšanās atļauju teritoriālo korpusu federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā, pieņemt šādu lēmumu, izsniedz ārzemniekam paziņojums vai nosūta paziņojumu formā elektroniskais dokuments uz e-pasta adresi, ārvalsts pilsonis.

(N. 2 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2006/07/18 N 110-FZ, in izd. Federālais likums 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Viņš atcelts no 2014. gada 1. janvāra. - Par federālo likumu no 28.12.2013 N 386-FZ.

(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. No teritoriālā korpusa federālās izpildvaras iestāde jomā migrācijas lēmums atteikt ārvalsts pilsonis termiņuzturēšanās atļauju vai anulēšanu iepriekš izdeva viņam termiņuzturēšanās atļauju var pārsūdzēt saskaņā ar ārvalsts pilsonim uz federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā vai tiesā trīs mēnešu laikā darba dienu laikā no dienas, kad paziņotā lēmuma ārvalsts pilsonim. Izskatot pieteikumu par ārvalsts pilsoņa laikā, viņš nezaudē tiesības uz pagaidu uzturēšanās Krievijas Federācijā, izņemot noteiktajos ar federālo likumu gadījumiem. Kopijas lēmumu federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā par sūdzību ārvalsts pilsoņa trīs darba dienu laikā no dienas, kad pieņemta šādu risinājumu vērsta uz teritoriālo ķermeņa federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā, kas izdevusi lēmumu pārsūdzēja, un dota ārvalsts pilsonim.

(P. 4 federālo likumu no 2006/07/18 N 110-FZ)


1. Ja federālā izpildvaras iestāde migrācijas jomā mainīja lēmumu teritoriālās ķermeņa atteikumu piešķirt ārzemnieks termiņuzturēšanās atļauju vai anulēšanu iepriekš izdeva viņam termiņuzturēšanās atļauju, teikts teritoriālā iestāde triju darbdienu laikā no dienas, kad atcelšanu attiecīgā lēmuma izejas (atjaunot) šis ārvalsts pilsonis pagaidu uzturēšanās atļauja.

(P. 5 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2006/07/18 N 110-FZ)


8. pants Pastāvīgas uzturēšanās Ārlietu pilsoņu Krievijas Federācijā

 

1. termiņa pagaidu uzturēšanās atļaujas, un, ja ir juridisks pamats ārvalsts pilsonim par viņa pieteikuma var piešķirt uzturēšanās atļauju. Par uzturēšanās atļaujas pieteikumu apkalpo ārvalsts pilsoņa teritoriālajā ķermeņa federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā, ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms termiņa beigām pagaidu uzturēšanās atļaujas. Par uzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt formā elektroniska dokumenta, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklu, tostarp internetu, ietverot vienotu portālu sabiedrisko un pašvaldību pakalpojumu.

(Sarkanā krāsā. Federālo likumu no 18.07.2006 N 110-FZ no 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Pirms uzturēšanās atļauju iegūšanu ārvalstu pilsonim ir pienākums dzīvot Krievijas Federācijā vismaz vienu gadu, pamatojoties uz pagaidu uzturēšanās atļaujas.

 

1. Uzturēšanās atļauja tiek izsniegta ārvalsts pilsoņa piecus gadus. Beidzoties derīguma termiņa uzturēšanās atļaujas periodu pēc pieprasījuma ārvalsts pilsoņa iesniegt teritoriālajā aģentūrai federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms termiņa beigām viņa esošā uzturēšanās atļauju var pagarināt uz pieciem gadiem. Skaits pagarina derīgumu uzturēšanās atļaujas nav ierobežots.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 30.12.2012 N 320-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

3.1. Šā panta 1-3 nepiemēro piešķiršanu uzturēšanās atļauju:

1) augsti kvalificēti speciālisti un viņu ģimenes locekļi, kas saskaņā ar šā federālā likuma 13.2 pantu;

2) ārvalstu pilsoņi atzīta pārvadātājiem krievu valodas saskaņā ar Federālā likuma 31. maijā, 2002. g N 62-FZ 33.1 panta "Par Pilsonības Krievijas Federācijas."
(3.1 Sec. Ar grozījumiem. Federālais likums datēta 2014/04/20 N 71-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

3.2. Par uzturēšanās atļaujas pieteikumu apkalpo minēts šā panta 3.1 punkta 2. apakšpunktā ārvalstu pilsoņa, ar noformējumu dokumentu iestādes ārvalstī apliecina apelācijas ārvalsts pilsoņa ar paziņojumu par atteikšanos no pieejamā viņš ir pilsonību ārvalstī, vai instrumentu nav atteikšanās no pilsonība ārvalstī. Šie dokumenti nav iesniegti, ja atteikšanās no pilsonības ārvalstī nav nepieciešama paredzēti starptautisku līgumu gadījumos.
(Sec. 3,2 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2014/04/20 N 71-FZ)

3.3. Uzturēšanās atļauja ārvalsts pilsonim norādīts šā panta tiek izsniegta uz trim gadiem 3.1 punkta 2. apakšpunktā.
(Sec. 3.3 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2014/04/20 N 71-FZ)


1. Uzturēšanās atļauja satur šādu informāciju: vārdu, uzvārdu (rakstīts krievu un latīņu alfabēta), datums un vieta, dzimums, pilsonība ārvalsts pilsonis, numuru un datumu, kad pieņemts lēmums piešķirt uzturēšanās atļauju, derīgumu uzturēšanās atļaujas, nosaukumu izpildvaras iestāde, kas izsniedz uzturēšanās atļauju un tiek izsniegts formā dokumenta formā ar federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā apstiprināta.

(Sarkanajā. Federālajā likumā 12.11.2012 N 186-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)

4.1. Uzturēšanās atļauja bezvalstniekam par pieteikumu par uzturēšanās atļauju, iesniegts 1.janvārī 2013 ietver elektronisko datu nesēju glabāšanai, kas minēta šā panta personas dati īpašnieka, kā arī uzglabāšanai biometrisko personas datu īpašnieka 4. punktā (Electronic Image cilvēka seju un elektroniskās attēlus papillārs Patterns forefingers cilvēka rokās).

Biometrisko personas datu bezvalstnieki ierakstītas elektronisko mediju, persona, kas iesniegts pieteikums uzturēšanās atļaujas, vai persona, attiecībā uz kuru šāda deklarācija tiek iesniegta, ievērojot digitālo fotogrāfiju, un personu, kas ir sasniedzis vecumu divpadsmit, un skenēšana papillārs modeļi indekss pirkstiem rokām, ko veic teritoriālā korpusa federālās izpildvaras iestāde migrācijas jomā.

Ja nevarat skenēt papillārs modeļiem forefingers roka bezvalstnieks ir skenēta papillārs tendenču maiņu citus pirkstus minētās personas.

Prasības uz elektroniskā tēlu cilvēka seju un elektroniskie attēli papillārs modeļos pirkstiem, ko federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā, vienojoties ar federālo ķermeni izpildvaras iestāde, kas atbild par attīstību un īstenošanu valsts politikas un normatīvo tiesiskā regulējuma jomā informācijas tehnoloģijas, un ar pilnvarotajam federālā izpildinstitūcija aizsardzības tiesību subjektu personas datiem.

Teritoriālās struktūrvienības federālo izpildvaras iestādes migrācijas jomā, personas datu personu bez pilsonības, kas ir pieteikušies uz uzturēšanās atļauju, vai bezvalstniekiem, attiecībā uz kuriem ir iesniegts šāds pieteikums, ciktāl tas vajadzīgs, lai reģistrāciju un izsniegšanu uzturēšanās atļaujas apstrāde, saskaņā ar Krievijas likumdošanu.

Federālā izpildvaras iestāde migrācijas jomā kārto izsniegto bezvalstniekiem un elektroniskos medijus, kas satur informāciju, kā arī personas datus to attiecīgo īpašnieku valsts informācijas sistēmas migrācijas kontroles uzturēšanās atļauju. Glabāšanas apstākļi un izmantošana, kas iekļauta valsts informācijas sistēmas migrācijas kontroles informāciju nosaka to paredz tiesību akti Krievijas Federācijas veidā.
(Sec. 4,1 tika ieviests ar Federālā likuma datēta 2012/12/11 N 186-FZ)


1. Izsniegšana vai atjaunošana uzturēšanās atļaujas pieteikuma veidlapu izsniegšanu vai atjaunošanu, uzturēšanās atļaujas un kārtību pieteikumu iesniegšanas elektroniskā formā, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklu, tostarp internetu, ietverot vienotu portālu no valsts un pašvaldību pakalpojumus, apstiprina federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā.

To dokumentu saraksts, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu izsniegšanu vai atjaunošanu uzturēšanās atļaujas, tostarp tie, kurus sniedz formā elektroniska dokumenta, ar federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā apstiprināts.
(5 Para. Ar grozījumiem. Federālais likums 30.12.2012 N 320-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)


1. Pastāvīgi dzīvo Krievijas Federācijā ārvalsts pilsonim ir pienākums paziņot katru gadu, lai apstiprinātu savu dzīvesvietu Krievijas Federācijā, teritoriālo aģentūra federālo izpildvaras iestāde migrācijas jomā vietā datu saņemšanas ārvalsts valsts uzturēšanās atļauju. Datu iesniegšana ārvalstu pilsoņu paziņojumu, ko viņam personīgi vai izveidota, lai pa pastu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ārvalstu pilsoņiem un atzītu Krievijas Federācijas šajā statusā, kā arī viņa uzturēšanās atļaujas vai paziņojuma veidā elektroniska dokumenta, izmantojot informācijas un telekomunikācijas valsts tīkliem, tostarp internetā, tai skaitā vienotu portālu valsts un pašvaldību pakalpojumu. Par ārvalsts pilsoņa citi dokumenti vai cita informācija, papildus prasības, kas iekļautas minētajā paziņojumā nav atļauta. Minētais Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

(Sarkanajā. Federālajā likumā 27.07.2010 N 227-FZ)
(Sk. Iepriekšējā redakcijā)
1) nosaukums ārvalsts pilsonis pastāvīgi dzīvo Krievijas Federācijā, tostarp tās uzvārds, vārds, otrais vārds (pēdējais - ja pieejams);
2) dzīvesvieta ārvalsts pilsonim;
3) vietu (-as) par darbu un nākamajā gadā no dienas, kad saņemts uzturēšanās atļaujas ilgumu datiem ārvalstu valsts darbā;
4) periodu, kad šis ārvalsts pilsonis ārpus Krievijas Federācijas nākamā gada laikā no dienas, kad saņemts uzturēšanās&