thực tập


thực tập

Nó là một phần của một hệ thống đa cấp của giáo dục đại học của các nhân viên y tế ở Liên Xô và các nước hậu Xô Viết. Residency, cùng với thực tập, là một giai đoạn giáo dục sau đại học của các bác sĩ tại các cơ sở y tế đại học, các viện nghiên cứu, cũng như các tổ chức y tế sau đại học. Ông tốt nghiệp từ việc đào tạo cư lâm sàng ngoài bằng tốt nghiệp của giáo dục y tế cao hơn cơ bản được cấp giấy chứng nhận chuyên gia hình thức tiêu chuẩn cho quyền một thực hành y khoa độc lập.