Aspiranturaga


Aspiranturaga


aspiranturaga oliy ta'lim uchinchi darajada nazarda tutadi -. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash
yuqori malakali kadrlar tayyorlash oliy ta'lim o'quv dasturlari bo'yicha amalga oshiriladi -. Aspiranturada ta'lim xodimlari o'quv dasturlari
tashkiloti oliy ta'lim mustaqil aspiranturaga dasturlarini ishlab chiqish. Biroq, ular, amalga oshirilayotgan eng yuqori jahon andozalari darajasida zamonaviy moddiy-texnik bazasi va ilmiy-pedagogik kadrlar bilan ta'minlangan alohida ta'kidlash lozim. Faqat mamlakatning etakchi universitetlar va tadqiqot tashkilotlari bir qoida sifatida,
ta'lim (eng yuqori kam bo'lmagan bilan, oliy o'quv yurtidan keyingi dasturlarini rivojlantirish ruxsat yuz mutaxassisligi yoki Masters), Rossiya Federatsiyasi va xorijda sifatida tayyorlangan.