Магістратура


Магістратура

Магістратура є другий рівнем вищої освіти, наступниі після бакалаврату, що дозволяє поглибити спеціалізацію з певного фахового напряму.
Навчання за магістерськими програмами триває, як правило, два роки, і передбачає отримання спеціалізованих знань за обраним профілем.
Частина дисциплін (не менше 25%) викладається на іноземних мовах (як правило, англійською, хоча і залишається на розсуд вузу).
Після закінчення навчання випускник отримує ступінь магістра, яка передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем і підготовку до науково-дослідницької діяльності за обраним напрямом.