первое eň ýokary


первое eň ýokary

первое eň ýokary döreme россии -a görnüşyna satylar programmalar boýunça öwretmeniň бакалавриата, we käbir tehniki ugurlarга, специалитета görnüşy.

бакалавриат bolar öz I almaniň dy ýokary döremeniň. öwretmeniň Möhlety, okuw programmalarга #lar boýunça, ybarat bolar 4 ýylniň. öwretmeniň tamamlama boýunça gutarýan okuwçylar bu dyna diplomlar получают bakalawrniň dereje bilen.

Ol@@a öwretme öň bolar taýýarlyk iriňdasyna, näçe uzaga çekar 6 12 aýlariň. taýýarlyk iriňniň Studenty изучают rus dili we özgeler predmetlar, ýaklar konkret wuz bilen giriş barlamalariň hasap spisogyyna.

Daşary ýoldaşlar sdatarlar giriş barlamaniň wuzyna görnüş -a устанавливаемой wuzlariň özbaşdak( ýöretdy bu test ýa ajaýyp ekzamen) .

специалитет bolar öz ýokary döremeniň adaty görnüşy россии -a. специалитетеyna Öwretme nähili almayn düşünar bazowyýlariň we узкоспециальных znaniýalariň, çäk -a saýlailan kärniň. okuw jaýyna gatňap okamaklyk специалитете на uzaga çekar bäş ýyllariň. Ol@@a hem öň bolar taýýarlyk iriňda.

tamamlamaniň Gutarýan okuwçylar dereje получают diplomly hünärmenleriň.