дадлага


дадлага

Энэ нь ЗХУ-ын эрүүл мэндийн ажилтан нь дээд боловсролтой, дараах Зөвлөлтийн орнуудын олон түвшний системийн нэг хэсэг юм. Оршин суух, дадлагажих хамт их суралцах, эрдэм шинжилгээний байгууллагын эрүүл мэндийн байгууллага, түүнчлэн төгсөлтийн дараах эрүүл мэндийн байгууллагуудын үед эмч нарын төгсөлтийн дараах боловсрол нэг үе шат юм. Тэрээр бие даасан эмнэлгийн практикт эрхийг олгож стандарт хэлбэр нь мэргэжлийн гэрчилгээ олгож байгаа үндсэн дээд эрүүл мэндийн боловсролын дипломтой гадна эмнэлгийн оршин суух сургалт төгссөн.