Аспирантурасын


Аспирантурасын

Аспирантурасын
аспирантурасын жоғары білім үшінші деңгейіне жатады -. Жоғары білікті кадрларды даярлау 
жоғары білікті кадрларды даярлау жоғары білім берудің оқу бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады -. Жоғары оқу орнынан кейінгі ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бағдарламалары 
ұйымының жоғары білім дербес жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламаларын әзiрлейдi. Алайда, бұл, әдетте,. Озық материалдық және ең жоғары әлемдік стандарттар деңгейінде техникалық базаны және ғылыми-педагогикалық кадрларды жабдықталған, олар жүзеге асырылуда, деп атап өтті ғана еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының, сондай-ақ ғылыми-зерттеу ұйымдары тиіс 
тап білім (ең жоғары төмен емес бар, жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар әзірлеуге рұқсат етілген Ресей Федерациясының және шетелде дайындалған мамандығы немесе магистр).