მეორე უმაღლესი განათლების


მეორე უმაღლესი განათლების

მიღების მეორე უმაღლესი განათლების ნიშნავს სწავლის საგანმანათლებლო პროგრამების დასრულების შემდეგ სწავლა პირველი სამიტი სახით ბაკალავრის ხარისხი ან სპეციალობით.
მიღების მეორე უმაღლესი განათლება, შეგიძლიათ მიიღოთ ხარისხი ან კვალიფიკაცია სხვა საგანმანათლებლო პროგრამა.
საწყისი უმაღლესი განათლების მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ვირჩევთ მეორე უმაღლესი განათლების პროგრამის და ნებისმიერ შემთხვევაში აძლევს უფლებას ვისწავლოთ დაჩქარებული პროგრამა. თუმცა, არჩევანი ამ უფლების ან არ ეკისრება განმცხადებელს და დამოკიდებულია მხოლოდ მისი შესაძლებლობები და დაგროვილი შედეგად პირველი უმაღლესი განათლების კომპეტენციები.