სტაჟირება


სტაჟირება

ეს არის ნაწილი მრავალ დონის უმაღლესი განათლების სისტემა, ჯანდაცვის სსრკ და პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში. რეზიდენტურის ერთად სტაჟირების ეტაპი დიპლომისშემდგომი განათლების ექიმები სამედიცინო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების, კვლევითი ინსტიტუტები, ისევე როგორც დიპლომისშემდგომი სამედიცინო დაწესებულებებში. დაამთავრა კლინიკური რეზიდენტურის სასწავლო გარდა დიპლომი ძირითადი უმაღლესი სამედიცინო განათლების გაიცემა სტანდარტული ფორმა სპეციალისტი მოწმობის გაცემის უფლება დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება.