دانشگاه لامونوسوف


تحصیل در دانشگاه لومونوسوف مسکو
دانشگاه لومونوسوف مسکو Lomonosov در سال 1755 و توسط Maikhal Lomonosoy تاسیس شد فردی که به عنوان دانشمند و نویسنده معروف در نظر گرفته می شود و این موسسه آموزش عالی نام خود را از این موسسه برگرفته است. در 25 ژانویه همان سال علاقه مندان به تحصیل روز دانش آموز را جشن گرفتند.

امروزه موسسه آموزشی و تحقیقات عالی دانشگاه لومونوسوف مسکو یا MSU حدود 38000 دانشجو را در خود جای داده است. بسیاری از این دانشجویان به صورت تمام وقت تحصیل می نمایند که تعداد آنان به 3500 دانشجو و دانشجویان پاره وقت به 4000 نفر می رسد. این درحالیست که حدود 10000 اعضای دانشکده به عنوان کارمندان دانشگاه در نظر گرفته می شوند که اغلب آنان به صورت تمام وقت مشغول به کار می باشند. اخیراً این دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت واقع شده است و (در یک برگه جدید باز میکند)">تحصیل در روسیه در این دانشگاه مورد نظر برخی واقع شده است.119991, مسکو, GSP-1, لنینسکی اسفبار, 1

امن و محرمانه است