Lisansüstü Araşdırmalar


Lisansüstü Araşdırmalar

 

Lisansüstü Araşdırmalar ali təhsil üçüncü səviyyədə aiddir. - Yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ali təhsil təhsil proqramları həyata keçirilir. - Aspiranturasında təhsil işçilərinin təlim proqramları
Təşkilatının ali təhsil müstəqil magistr proqramları inkişaf edir. Lakin, onlar həyata ən yüksək dünya standartları səviyyəsində inkişaf etmiş maddi-texniki bazası və elmi-pedaqoji heyəti ilə təchiz olunub ki, qeyd etmək lazımdır. Yalnız ölkənin aparıcı ali təhsil və elmi-tədqiqat təşkilatlarında bir qayda olaraq
təhsil (yüksək aşağı deyil ilə, magistr proqramlarının hazırlanması üçün icazə verilir üz ixtisas və ya Masters), Rusiya Federasiyası və xaricdə hazırlanıb.